Phạm vi mở bán: 
Từ ngày 22/12/2019 đến khi CĐT có chính sách mới

Tiến độ thanh toán:

Đợt Thanh Toán Tỷ lệ Thanh Toán Thời điểm Thanh Toán ( Bao gồm cả vay ngân hàng và không vay ngân hàng)
Lần  1 10% Giá bán nhà ở (gồm cả tiền Đặt cọc) Trong vòng 15 ngày
Lần  2 10% Giá bán nhà ở Gồm VAT Trong vòng 45 ngày
Lần  3 10% Giá bán nhà ở Gồm VAT Trong vòng 75 ngày
Lần  4 20% Giá bán nhà ở Gồm VAT Trong vòng 105 ngày
Lần  5 20% Giá bán nhà ở Gồm VAT Trong vòng 135 ngày
Lần  6
25% Giá bán nhà ở ( gồm VAT) và
VAT của 0,5% giá bán nhà ở  + 100% KPBT
Theo thông báo bàn giao của CDT:
– Dự kiến 30/06/2020 đối với diện tich Song Lập
– Dự kiến 30/09/2020 đối với diện tích Đơn Lập
Lần  7 5% Giá bán nhà ở (Không gồm VAT) Theo thông báo của CDT khi CDT câp giấy chứng nhận SDD hoặc KH tự làm sổ

Chương trình hỗ trợ lãi vay:

Ưu đãi vay vốn: Theo đó KH sau khi thanh toán 30% đầu tiên, nếu được ngân hàng phê duyệt, KH được ưu đãi ân hạn nợ gốc + vay lãi suất 0% cho khoản vay 65% giá trị trong thời hạn ưu đãi đến 36 tháng (chỉ áp dung cho 30 căn đầu tiên.
– KH không vay vốn sẽ được chiết khấu 9 tr/m2 đất.
– KH thanh toán sớm 95% GTBT trong vòng 15 ngày được chiết khấu 10%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn.
– KH thanh toán sớm từng lần GTBT trong vong 7 ngày được chiết khấu thêm 9%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn.