Thời gian hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự là bao lâu?

Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ khi Chủ đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận từ Khách hàng, Chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Khách hàng theo quy định của pháp luật.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP NHẤT